2023 11 22 „Liberi“ komanda nuotoliniame susitikime su Summerhill mokyklos atstovais gilino žinias ir reflektavo tema „Laisvė ir savitarpio santykiai“. Filosofinė K. Džibrano mintis, kad vaikas yra strėlė, tėvai yra lankas. Kas paleidžia strėlę iš lanko? A.S. Neill’as interpretuoja, jog strėlę paleidžia pats Gyvenimas, pati Visata. Suaugęs turi suvokti, kad vaikas jam nepriklauso ir jis neturi dominuoti vaiko atžvilgiu. Tai kokie savitarpio santykiai turi būti? Suaugęs turi vaikui leisti būti savimi be jokių išankstinių nuostatų. Vaikas turi suprasti savo poziciją savo aplinkoje- kas jis yra santykyje su kitais, su nuolat besikeičiančiomis aplinkybėmis. Kaip ir kada jis jaučiasi komfortiškai. A.S. Neill‘ą įtakojo H. Lane‘as, edukatorius, kuris laikomas pirmuoju praktiku, įgyvendinusiu demokratinius metodus vaikų auklėjime. Pagrindinis Lane‘o įsitikinimas, kad vaiko elgesys ir charakteris tobulėja tuomet, kai vaikui duodama daugiau laisvės kontroliuoti savo gyvenimą. Pagrindinė jėga, įkvepianti mus gyventi yra emocinė. Kūryba yra svarbi net ką tik gimusiam kūdikiui, tai mumyse yra kaip įgimta sąmonės galia. Kartais suaugusiam reikia truputį atsitraukti, nes vaikui reikia saugios vietos pačiam save išgirsti; tokiu būdu nuo vaikystės pajungiama savigydos galia. Suaugęs turi mokėti reikšti pagarbą ir paramą vaikui, neapibūdinant vaiko geru ar blogu, o leidžiant būti savimi. Vaiko darbas yra atrasti savo nepriklausomybę. Nėra stebuklingų metodų ar praktikų, yra nuoseklus elgesys, besiremiantis vertybėmis. Tai sprendimas – kaip mes norime būti kartu. Laisvė savyje talpina kelis pagrindinius aspektus: savivoka, pasitikėjimas savimi ir savireguliacija. Mokymosi procesas tampa įdomus ne vien dėl klasės ar mokytojo, bet ir nuoširdaus susidomėjimo dalyku. Mokytojais yra ir mus supanti aplinka; turime turėti laiko ir vietos ją tyrinėti. Neskubėkime spausti vaiko ir ruošti iš anksto suaugusiojo gyvenimui, nes galime ne paruošti, o sulaužyti.

🔶 Projektą „Demokratinių metodų darbui su jaunimu gerosios praktikos perėmimas“ dalinai finansuoja Klaipėdos m. savivaldybė