Všį Liberi vaikų ir jaunimo dienos centras

Vienas didžiausių VšĮ „Liberi“ projektų – tai 2018 m. sukurtas socialinis verslas: Vaikų ir jaunimo dienos centras – Vaikų ir jaunimo laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centras „Liberi“. Centro veiklos tikslas – atsižvelgiant į vaiko ir šeimos poreikius, suteikti šeimoms ir vaikams prieinamas kompleksines paslaugas: stiprinti tėvystės įgūdžius, šeimos narių tarpusavio ryšį, organizuoti ankstyvąjį profesinį orientavimą ir neformalųjį ugdymą, padėti formuoti sąmoningą jauno žmogaus asmenybę, skatinti vaikų ir šeimos narių emocinę gerovę.

Centro misija – tapti vaikų ir šeimos narių traukos centru bei tiltu, jungiančiu vaiką ir šeimą su kitomis savivaldybės institucijomis ir organizacijomis. Taip pat pasirūpinti vaikų saugumu, juk dažnai po pamokų vaikai grįžta į tuščius namus, nes tėvai dar darbe. Tėvams tai nemenka problema, nes jie nerimauja, kaip vaikams sekasi vieniems namuose. Todėl mūsų laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centre bus užtikrinta profesionali vaikų priežiūra. Vaikai prižiūrėti, saugūs, o svarbiausia tėvai gali be rūpesčių, ramiai dirbti.

Tikslai

 • suteikti vaikams pozityvios ir įvairiapusės socializacijos galimybes;
 • organizuoti vaikų užimtumą, kultūrinę, socialinę, meninę, pažintinę – ugdomąją veiklą, atsižvelgiant į jų poreikius ir interesus;
 • stiprinti pagalbos tinklą ir vykdyti kompleksinę intervenciją įveikiant sunkumus, siekiant atstatyti ir sustiprinti jų funkcijas.
 • stiprinti pagarbą savo tautos tradicinei kultūrai.

Uždaviniai

 • užtikrinti veiklos įvairovę ir padėti formuoti sąmoningą jauno žmogaus asmenybę;
 • organizuoti ankstyvąjį profesinį orientavimą ir neformalųjį ugdymą;
 • padėti tėvams, užtikrinant produktyvias darbo dienas, sukuriant didesnę pridėtinę vertę;
 • organizuoti kokybišką vaikų laisvalaikio užimtumą, socialinių gebėjimų stiprinimą;
 • teikti pagalbą šeimoms išgyventi krizes (darbo netekimas, vieno iš šeimos nario liga, skyrybos ir kt.);
 • skatinti šeimas laisvalaikį leisti kartu;
 • padėti stiprinti šeimos tarpusavio ryšį.

Ką mes siūlome?

NAMŲ DARBAI

Mes skatinsime vaikus namų darbus daryti savarankiškai, taip ugdydami pasitikėjimą savo gebėjimais, atsakomybę bei galimybę atrasti savo darbo metodą. Esame tam, kad su vaikais kartu peržiūrėtume užduotas pamokas, kartu suplanuotume darbą, susidūrus su neįveikiama kliūtimi padėtume ar kilus klausimams į juos atsakytume. Siekiame, kad vaikas ne tik paruoštų pamokas, bet išmoktų mokytis, susikaupti, pastebėti smulkmenas, klausti, o įgytas žinias užtvirtinti kitų veiklų metu bei mokėti jas pritaikyti.

Jeigu matome, jog Jūsų vaikui trūksta pasitikėjimo savo žiniomis vienoje ar kitoje srityje, jeigu susidariusios spragos neleidžia jam tobulėti ar vaikas pats nori gilintis ir išsamiau mokytis pasirinktą dalyką, pasiūlysime Jums kvalifikuotų korepetitorių paslaugas.

GIMTADIENIO ŠVENTĖS

Kviečiame Jus švęsti gimtadienius ir kitas šeimos šventes jaukiame vaikų laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centre. Pasiūlysime linksmas ir įdomias programas, nustebinsime puikiais personažais. Galime surengti kulinarijos pamokėles. Mes padėsime Jums įgyvendinti visus jūsų sumanymus, kad šventė teiktų tik teigiamas emocijas ir paliktu neišdildomus įspūdžius.

ATOSTOGOS

Vasaros ar atostogų metu, kuomet tėvai dirba, o vaikų nėra kur ir su kuo palikti, puikus pasirinkimas yra dienos stovyklos. Mūsų centro organizuojamos dienos stovyklos – tai nuotykių ir tyrinėjimų kelionės, kurių metu vaikai dalyvauja skirtingose edukacinėse veiklose, kuria ir susipažįsta su skirtingais kraštais, tradicijomis, gilinasi į skirtingas veiklas.

Daug dėmesio skiriame pažintinei ir praktinei veiklai sveikatos, meno, kulinarijos srityse, gyvosios gamtos paslapčių tyrinėjime, atliekant mokslinius bandymus bei praktines užduotis. Ugdome kultūros ir kalbos kompetencijas per žaidimus.

Papildoma informacija. (Žiūrėti žemiau)

Vaikų ir jaunimo dienos centras Liberi teikia vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas. Centrą gali lankyti vaikai: nuo 7 iki 18 metų.

JEI JŪSŲ VAIKUI /-AMS KYLA IŠŠŪKIAI:

 • nelanko ugdymo įstaigos (pagal amžių);
 • nedalyvauja neformaliojo ugdymo veikloje;
 • turi su ugdymo procesu susijusių problemų;
 • turi bendravimo su bendraamžiais problemų;
 • netinkamai pagal amžių leidžia laisvalaikį;
 • trūksta asmens higienos ar savitvarkos įgūdžių (pagal amžių);
 • trūksta savarankiško gyvenimo įgūdžių (pagal amžių);
 • ar patiria kitų iššūkių.

Atvykite pas mus aptarti savo individualios situacijos, išgirsime Jus ir padėsime registruotis Liberi vaikų ir jaunimo dienos centro paslaugoms gauti, kurias finansuoja valstybė.

Mūsų svarbiausias tikslas: padėti vaikui augti ir tobulėti socialinėje aplinkoje, būti dalyvaujančiu, empatišku, laimingu visuomenės nariu.

MŪSŲ VEIKLOS:

 • kūrybinės dirbtuvės ir įvairios edukacijos, neuroedukacijos;
 • psichologinė pagalba;
 • pagalba šeimai;
 • pažintinės išvykos;
 • dienos socialinė priežiūra;
 • laisvalaikio organizavimas.

KODĖL VERTA RINKTIS VŠĮ LIBERI?

 • 2022 m. socialines paslaugas suteikėme 65 vaikams kaip akredituotas VDC (vaikų dienos centras);
 • 2022 – 2023 m. vasaros stovyklos džiaugsmą nemokamai patyrė 170 vaikų esančių socialiai jautrioje situacijoje;
 • 2022 m. suteikėme paramą 504 unikalioms karo pabėgėlių iš Ukrainos šeimoms su vaikais;
 • 2021 – 2023 m. įgyvendinome 2 stambius ESFA projektus, vykdant vaikų ir jaunuolių antisocialinio elgesio prevenciją;
 • Esame vienintelis „Gelbėkit vaikus“ partneris Klaipėdos regione;
 • 2022 m. buvome centras Lietuvoje priėmęs daugiausia ukrainiečių vaikų bei suteikęs vaikų dienos priežiūros paslaugą;
 • 2022 – 2023 m. pravesti 3 mėn. trukmės pozityvaus auklėjimo kiekvienai dienai mokymai 9-ioms Klaipėdos m. tėvų grupėms.

Mes visada laukiame Jūsų Liberi!