Veiklos ir finansinė ataskaita

Finansinės atskaitomybės dokumentai 2022m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

2022m. Veiklos ataskaita

_____________________________________________
Finansinės atskaitomybės dokumentai 2021m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

2021m. Veiklos ataskaita