Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos Vaikų ir jaunimo dienos centre „Liberi”

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 25 (1) straipsnio 1 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. SP1-2164. Vaikų ir jaunimo dienos centras „Liberi“ teikia vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas. Vaikų ir jaunimo dienos centrą lankyti gali vaikai iš socialinę riziką patiriančių, nepasiturinčių šeimų ir kiti vaikai nuo 7 iki 18 metų amžiaus vaikai, kuriems nustatytas poreikis paslaugai gauti.

Vaikų ir jaunimo dienos centre „Liberi“ akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą teikia: socialinis darbuotojas darbui su jaunimu ir vaikų užimtumo specialistai, pedagogai, psichologai.

Vaikų ir jaunimo dienos centre „Liberi“ kasdien teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos:

  • Maitinimas;
  • Pamokų ruoša;
  • Konsultavimas;
  • Sociokultūrinė veikla;
  • Vasaros stovyklos vaikams;
  • Socialinių įgūdžių ugdymas;
  • Neuroedukaciniai ir neuropraktiniai užsiėmimai;
  • Psichologinės individualios ir grupinės konsultacijos;
  • Moksleivių užimtumas (įvairūs užsiėmimai ir edukacijos) po pamokų.

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos vaikams, lankantiems vaikų ir jaunimo dienos centrą „Liberi yra nemokamos.

Informacija, pageidaujantiems gauti socialinės priežiūros paslaugą apie dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo:

Dėl socialinės priežiūros paslaugų skyrimo vaiko tėvai ar jo atstovai pagal įstatymą, kreipiasi į BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro (Debreceno g. 48, LT-94149, Klaipėda, tel.: +370 46 412145) socialinį darbuotoją ir pateikia: prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (SP-8 forma) ir prašyme – paraiškoje nurodo, kokios socialinės priežiūros paslaugos reikia ir kokioje akredituotoje įstaigoje asmuo pageidauja gauti socialinės priežiūros paslaugas. Dėl paslaugos gavimo ,,Liberi“ Vaikų ir jaunimo dienos centre vaiko tėvai ar jo atstovai atvyksta su raštiška rekomendacija (tai gali būti atvejo vadybininko, ar socialinio darbuotojo teikiamos išvados, priežastys, dėl kurių prašoma paslaugų Vaikų dienos centre). Poreikiui esant, VšĮ ,,Liberi“ darbuotojai gali tarpininkauti ar palydėti asmenį į BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrą.