Projektas Demokratinių metodų darbui su jaunimu gerosios praktikos perėmimas skirtas Liberi centro darbuotojams. Projekto veiklos vykdomos VšĮ „Liberi“ vaikų ir jaunimo dienos centro patalpose – S. Šimkaus g. 17a, Klaipėdoje.

VšĮ „Liberi“ tikslas – perimti gerąją praktiką ir alternatyvius ugdymo metodus, bendradarbiaujant su seniausia demokratiniais  metodais dirbančia, viena įtakingiausių ugdymo įstaigų pasaulyje – Summerhill School D. Britanijoje, įkurta 1921 m. A.S.Neill‘o, pasaulyje žymaus edukatoriaus, įkvėpusio milijonus mokytojų, tėvų, edukatorių visame pasaulyje. Kad sustiprintų savo įstaigos žmogiškųjų resursų kompetencijas, diegtų kūrybingą ir tvarią organizacinę kultūrą bei kokybiškai teiktų socialines bei sociokultūrines paslaugas jaunimui, VšĮ Liberi įsigis edukacinių paslaugų. Šios įsigyjamos paslaugos apimta- įstaigos esamos organizacinės būklės įvertinimą bei Summerhill mokyklos kaip netradicinio ugdymo įstaigos gerosios praktikos darbe su jaunimu perėmimą. Liberi dirbantys su jaunimu praktikai susipažins su pagrindiniais A.S.Neill‘o demokratinio ugdymo dėsniais,  didžiausią dėmesį skiriant reflektyviam darnių tarpusavio santykių kūrimo, socialinio- emocinio gerbūvio užtikrinimo studijavimui bei tyrinėjimui, vidinei tvarkai ir mentoriavimo sistemai užtikrinti. Šios žinios ir perimta patirtis reikalingos Liberi centro darbuotojams, kad kurtų kūrybingą, demokratišką, įtraukią aplinką, teikiant moralinės paramos, konsultavimo, informavimo bei kitas reikiamas paslaugas jaunimui.

Projekto uždaviniai:

  1. Perimti demokratinius  metodus darbui su jaunimu, dalyvaujant kūrybiniuose užsiėmimuose;
  2. Kelti darbuotojų kompetenciją darbui su jaunimu, dalyvaujant konsultacijose ir teorijos mokymuose;
  3. Sudaryti palankias sąlygas studentams praktikantams perimti gerąją patirtį ir išmokti naujų metodų darbui su jaunimu.

Projekto veiklos:

  1. Fundamentalių principų dirbant su jaunimu pristatymas. 4 prezentacijos, temos: laisvė ne savivalė (Freedom not Licene- angl.), nepriklausomybė ir atsakomybė (Independence & Responsibility), tarpusavio santykiai ir atvirumas (Relationships & Sincerity), lūkesčiai ir individualumas (Expectations & Individuality). 4 kūrybinės dirbtuvės, aptariant išdėstytą medžiagą.
  2. Konsultacijos apie darbo su jaunimu organizavimą, stiprinant jaunimo įsitraukimą į veiklas, mokymąsi ir asmeninį tobulėjimą.
  3. Išbandyti praktiškai humanistinius alternatyvius darbo su jaunimu  metodus (vadovaujantis pagarbos ir laisvės principais, atskiriant ją nuo savivalės) su studentais praktikantais.

Projekto trukmė: 2023 03 20 – 2023 12 10

Projektą dalinai finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybė.