Projektas „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“ skirtas Klaipėdos miesto socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams iki 29 m. Projekto veiklos vykdomos VšĮ „Liberi“ vaikų ir jaunimo dienos centro patalpose – S. Šimkaus g. 17a, Klaipėdoje. Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo 2020 08 24 iki 2022 03 24) bus organizuojamos ir vykdomos prevencinės veiklos, sudarant sąlygas vaikų ir jaunų žmonių socializacijai, padedant socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams visavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą. Paslaugos bus teikiamos ne mažiau kaip 60 socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams.

Projekto veiklos: kultūrinių, socialinių veiklų organizavimas, panaudojant edukacijas (audiovizualiniai , teatro, režisūros, muzikos kūrybiniai užsiėmimai), patyriminiai mokymai (dirbtuvės, sporto veikla), meno terapija (keramika, žaidimai), kurių pagalba vaikai ir jaunuoliai gebės geriau save pažinti, ugdyti ir pristatyti. Taip pat psichologinės paramos ir konsultavimo, bendravimo ir kt. paslaugos.

Projekto veiklose skatinama savanoriška veikla, projekto įgyvendinimui bus pasitelkta ir apmokyta ne mažiau kaip 10 savanorių. Savanoriams projekto metu bus suorganizuoti mokymai: savanorystės reikšmė ir naudą, agresijos prevencija ir valdymas, PLAYmath 1-2-3-4- kompleksinių žaidimų metodikos ir teatrinės simuliacijos mokymai.

Projektas prisidės siekiant Veiksmų programos, patvirtintos Europos komisijos 2014 m. rugsėjo 8d. sprendimu Nr. C(2014)6397 nuostatoms, 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ projektinėmis veiklomis, kurios padidins socialinių bei psichologinės paramos ir konsultavimo paslaugų prieinamumą tikslinėje teritorijoje ir vystys bendruomenėje teikiamas paslaugas. Projekto metu organizuojant prevencines veiklas bei organizuojat  savanorišką veiklą, bus siekiama sumažinti tikslinės grupės vaikų ir jaunuolių patiriamą socialinę atskirtį, padidinti tiek savanorių tiek tikslinės grupės atstovų įsitraukimą į visuomeninį gyvenimą.

Projekto partneris – BĮ Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras.

Tai- ilgametę patirtį darbe su vaikais ir jaunimu turinti įstaiga. Projekto partneris sėkmingai vykdo įvairius projektus, įtraukiančius vaikus ir jaunimą į įvairias laisvalaikio užimtumo veiklas. Projekto partnerio įtraukimas padės perimti ir dalintis gerąją praktika darbe su vaikais bei jaunimu, efektyviai vykdyti veiklas- įtraukdami į centro vykdomas veiklas, viešinti projektą.

VšĮ „Liberi“ vykdomo projekto “Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams” paslaugos:

  1. Kūrybinės edukacijos,  audiovizualinių menų: foto, video ir audio užsiėmimai. Tikslas: pagreitinti vaikų ir jaunų žmonių socializaciją, lavinant jų kūrybiškumą, jaunimo susidomėjimą įvairiomis veiklomis (pvz. fotografavimas, filmavimas, montavimas, darbas su foto ir garso aparatūra), įgyjant patirtį. Vyks 12 edukacijų, dalyvaus iki 15 asmenų. 
  2. Teatro, režisūros, ir muzikos kūrybinės dirbtuvės. Tikslas: lavinti tikslinės grupės atstovų saviraišką, komandinį darbą, gebėjimą komunikuoti ir siekti bendro tikslo. Taip pat- pagerinti savo socialinius gebėjimus. Užsiėmimai vyks VšĮ „Liberi” patalpose, tačiau numatytos išvykos ir į profesionalią vaizdo ir garso įrašų studiją Klaipėdos mieste. Vyks 8 edukacijos, dalyvaus iki 15 asmenų.
  3. Rankdarbių užsiėmimai. Užsiėmimus  ves edukatorius. Užsiėmimai padės lengviau išreikšti emocijas, skatinti verbalinę komunikaciją, pašalinti stresą; suteiks meninį ir emocinį ugdymą, skatins dalyvių kūrybiškumą ir bendrystę. Viso vyks 40 užsiėmimų. Užsiėmime bus po 6 tikslinės grupės atstovus.
  4. Lyderystės komunikacijos užsiėmimai. Viso vyks 40 užsiėmimų. Tikslas: lavinti 21 a. gebėjimus, tokius  kaip asmeninė lyderystė, bendradarbiavimas, komunikacija, IT gebėjimų tobulinimas. Užsiėmime bus po 6 tikslinės grupės atstovus.
  5. Maisto gamybos dirbtuvės. Vaikai ir jaunuoliai patys dalyvaus maisto gaminimo procese. Maisto gamybos užsiėmimų tikslas: skatinti bendradarbiavimą, savarankiškumą, draugiškumą, dalinimąsi. Kartu valgant pietus formuojamas bendruomenės jausmas, kas mažina socialinę atskirtį ir įgalina vystyti tarpasmeninius santykius, savivertės augimą ir jausmą būti reikalingu. Grupės maisto ruošai bus formuojamos pagal poreikį nuo 5 iki 8 tikslinės grupės atstovų, paskirstant maisto ruošos darbus kiekvienam dalyviui.
  6. Edukacinės išvykos. Išvykos į muziejus, kultūros įstaigas, gamtą ir kt. Vienos išvykos metu planuojamas dalyvių skaičius: 5 tikslinės grupės atstovai.

Projekto trukmė – 18 mėn.

Šis projektą finansuojamas Europos socialinio fondo ir Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis.

Kviečiame atvykti pas mus į vaikų dienos centrą ir aptarti dalyvavimą pasirinktose projekto veiklose. Norime patikslinti, kad projekto veiklose gali dalyvauti vaikai ir jaunuoliai (iki 29 m.).

Kontaktas pasiteiravimui ir bendradarbiavimui:

Direktorė Rita Čėsnaitė
mob. 8 698 57 207
el. p. info.liberivaikai@gmail.com