Savianalizės, kūrybinės edukacijos ir integruoti dailės terapijos užsiėmimai.

Ši kūrybinė edukacija yra Europos sąjungos projekto „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“ finansuojama veikla.

Savianalizės grupinė konsultacija, Banga Normantienė, tel. 8 67925565.