Šiuos metus pradėjome jau išsiilgę vieni kitų, todėl sausio 7d. buvo labai smagu, nors ir ne gyvai, o kompiuterio lange, susitikti su gausiai susirinkusiais dienos centrą lankančiais vaikais, kūrėju Tomu Jašinsku, centro darbuotojais ir mūsų savanoriais. Kūrėjas vėl mus įtraukė į kūrybinį procesą, kurio metu kalbėjomės apie mūsų darbo su vaikais vizijas, lankytojai atliko trumpas užduotis bei pristatė trumpus video pristatymus apie savo norus ir svajones naujaisiais 2021metais. Jų būta įvairių, tame tarpe ir šios neįprastos karantino padėties pasikeitimo bei kuo greitesnio mūsų visų gyvo susitikimo.

Atsisveikinus su vaikais, labai smagu buvo savo įžvalgomis stiprinti darbuotojų ir savanorių tarpusavio ryšį, darsyk prisiminti ir atsigręžti į mūsų visų bendrą tikslą – vaikų gerovę!

Šitaip dalinantis mintimis nepastebimai greitai pralėkė ši ketvirtadienio popietė, ir pasipildę naujomis jėgomis bei su viltimi, laukiame sekančių susitikimų.