Ši kūrybinė edukacija yra Europos sąjungos projekto „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“ finansuojama veikla.

Integruotas dailės terapijos užsiėmimas, Banga Normantienė, tel. 8 67925565