Ši kūrybinė edukacija yra Europos sąjungos projekto „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“ finansuojama veikla.

Teatro, režisūros ir muzikos kūrybinės dirbtuvės, lektorius Tomas Jašinskas, tel. 8 67449612