2022 m.  vasario mėn. 18 d. 10.00 val. kviečiame užsukti į VšĮ Liberi Vaikų ir jaunimo dienos centrą ir dalyvauti baigiamajame projekto „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems, delinkventinio elgesio vaikams ir jaunuoliams“ renginyje. Laukiame visų, kuriems įdomu pamatyti, kaip veikia užsiėmimai praktikoje ir kokius rezultatus per 1,5–ų metų pasiekė vaikai, jaunuoliai ir jų artimieji.

Data ir laikas: 2022 m. vasario mėn. 18 d., 10.00 val. iki 18:00 val.

Vieta: VšĮ Liberi Vaikų ir jaunimo popamokinės veiklos ir laisvalaikio centras – S. Šimkaus g. 17A, Klaipėda.

Renginio programa:
10:00 – 11:00 – Renginio atidarymas.
11:00 – 11:30 – Centro direktorės sveikinimo žodis. projekto vadovės projekto rezultatų pristatymas.
11:30 – 12:00 – Kavos pertraukėlė.
12:00 – 13:00 – Psichologės Bangos Narmontienės paskaita – aktualių problemų ir sprendimo būdų pristatymas.
13:00 – 14:00 – Diskusija.
14:00 – 15:00 – Pietūs.
15:00 – 16:00 – Marijos Mendelės – Leliugienės – „neuroedukacinio metodų efektyvumas vaikams su elgesio problemomis“ pristatymas.
12:00 – 18:00 – Vaikai dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse, žaidimuose.
16:00 – 18:00 – Diskusija, rezultatų aptarimas.

Plačiau apie renginį:
Baigiamasis renginys – tai paskutinis, iškilmingiausias ir atviras renginys, kuriame laukiami visi besidominantys. Neturint pakankamai informacijos apie delinkventinio elgesio reiškimosi motyvus, formas, aplinkybes, kartais delinkventinis elgesys painiojamas su kriminaliniu, nusikalstamu elgesiu. Delinkventinio elgesio pasireiškimo formos besimokančių mokinių tėvų nuomone, labai įvairios, pradedant nuo alkoholio ir narkotikų vartojimo, vagysčių, nepasitikėjimo kitais, tarpasmeninių konfliktų, bėgimų iš namų, pamokų praleidinėjimų. Mokyklos bendruomenės narių nuomone, pats svarbiausias uždavinys specialistams, siekiant užkirsti kelią vaikų delinkventiniam elgesiui yra paskatinti jauną žmogų, savo ugdytinį, siekti žinių, etiškai veikti, ugdytis tinkamas vertybes, pranešti tėvams apie netinkamą vaikų elgesį. Svarbiausias tikslas yra ugdyti paauglį, o ne jį bausti, stengtis integruoti į visuomenę, suteikiant ir skatinant tam būtinus asmeninius ir socialinius gebėjimus. Šiame procese yra itin svarbus žmogiškasis faktorius – geranoriškas ir tamprus įvairių institucijų bendradarbiavimas, palankus visuomenės požiūris į delinkventinio elgesio vaikus.  Specialistai delinkventinio elgesio paplitimo ir pasireiškimo neigiamus aspektus suvokia daug aiškiau, vertina realiau nei kiekybinio tyrimo respondentai. Įgyta patirtis ir darbo įgūdžiai leidžia jiems išsamiau komentuoti šią problemą. Tėvai delinkventinio elgesio paplitimo ir pasireiškimo neigiamus aspektus vertina kiek švelniau ir atlaidžiau, nesuvokia šios elgsenos priežasčių ir galimų padarinių. Jų manymu, delinkventinis elgesys yra mažiau pavojingas ir paplitęs, nei gali būti iš tikrųjų. kiekviena specialistų veikla, kuria siekiama kreipti vaiko socialinio ugdymo procesą vaikui ir visuomenei naudinga linkme, pirmiausia turi remtis vaiko interesais. Svarbiausia yra atpažinti ir suvokti vaiko problemas, siekti jas šalinti arba švelninti jų poveikį ir siūlyti tai, ko vaikui labiausiai reikia, kas galėtų jį motyvuoti ir skatinti gyventi kitaip. Socialiniu požiūriu netinkamą vaiko elgesį lemia kompleksas pačių įvairiausių aplinkybių, kurių iš esmės negali paveikti jokios pavienės prevencinės priemonės (vien tik tėvai, mokykla, policija, vaiko teisių apsaugos tarnybos ir pan.). Mokyklos bendruomenės nariai turi mažai informacijos apie vaikų delinkventinį elgesį ir socialinių pedagogų veiklos turinio metodus, struktūrą dirbant su delinkventinio elgesio vaikais.

Renginį vykdo viešoji įstaiga Liberi vaikų ir jaunimo dienos centras.

Kontaktai:

Všį Liberi direktorė
Rita Čėsnaitė
Mob.: +370 8698 57207

Dalyviai bei renginį aptarnaujantis personalas privalo viso renginio uždarose erdvėse metu dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius, priglundančius prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną.