2022 m.  rugsėjo mėn. 21 d. (trečiadienį) 10.00 val. kviečiame užsukti į VšĮ Liberi Vaikų ir jaunimo dienos centrą ir dalyvauti baigiamajame projekto „Prevencinių veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams“ renginyje. Laukiame visų, kuriems įdomu pamatyti, kaip veikia užsiėmimai praktikoje ir kokius rezultatus per 1,5–ų metų pasiekė vaikai, jaunuoliai ir jų artimieji.

Renginys skirtas:
– Klaipėdos miesto Savivaldybės atstovams, kuriems rūpi darbas su socialinę atskirtį patiriančiais vaikais;
– universitetų ir kolegijų dėstytojams/darbuotojams;
– valstybinių įstaigų ir organizacijų atstovams;
– verslo atstovams;
– vaikų ir jaunuolių artimiesiems.

Data ir laikas: 2022 m. rugsėjo mėn. 21 d., 10.00 val.

Vieta: VšĮ Liberi Vaikų ir jaunimo popamokinės veiklos ir laisvalaikio centras – S. Šimkaus g. 17A, Klaipėda

Renginio programa:
10:00 – 11:00 – Renginio atidarymas, svečių sutikimas.
11:00 – 11:30 – Centro Direktorės sveikinimo žodis. Projekto vadovės projekto rezultatų pristatymas.
11:30 – 12:00 – Kavos pertraukėlė.
12:00 – 13:00 – Psichologės Bangos Narmontienės ir psichologės Oleksandros Serdiuk pranešimai vaikų ir jaunimo, patiriančių socialinę riziką aktualijų tema.
13:00 – 14:00 – Pietūs.
14:00 – 15:00 – Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro atviro jaunimo centro vedėjos Violetos Bružienės pasidalinimas gerąja praktika kryptingai dirbant su jaunimu Klaipėdoje.
15:00 – 15:30 – Kavos pertraukėlė.  
15:30 – 18:00 – Vaikų pasirodymai, kūrybinės dirbtuvės, žaidimai. Rezultatų aptarimas.

Baigiamasis renginys – tai paskutinis, iškilmingiausias ir atviras renginys, kuriame laukiami visi besidominantys.

Renginį vykdo viešoji įstaiga Liberi Vaikų ir jaunimo dienos centras.

Kontaktai:
Všį Liberi direktorė
Rita Čėsnaitė,
Mob.: +370 698 57207