• TeamUp yra psichosocialinės paramos programa, kurią sudaro struktūruota judėjimu paremta grupinė veikla, pagrįsta žaidimu, judėjimu bei savo kūno suvokimu ir yra skirta visiems vaikams ir jaunimui nuo 6 iki 18 metų.
  • TeamUp yra grupinė veikla, įgyvendinama laikantis šių principų: ta pati vieta, tas pats veidas ir tas pats laikas. Taip sukuriamas stabilumo jausmas, kuris ypatingai svarbus ir reikalingas vaikams.
  • Apmokyti grupių vadovai veda neverbalinius, judesiais paremtus užsiėmimus, pagal aiškią, atviros struktūros sesiją, kurią sudaro įvairios kūną įtraukiančios veiklos. Kiekviena veikla turi konkretų tikslą, susijusį su socialiniais ir emociniais aspektais ar psichosocialine tema.
  • TeamUp užsiėmimų vadovai yra nuolat konsultuojami ir gauna visą reikiamą pagalbą, kad dar geriau atliktų savo užduotis. Taip pat programa visada įgyvendinama kartu su nukreipimo sistema, kuomet vaikai, kuriems reikalinga papildoma (specializuota) pagalba nukreipiami pas konkrečius specialistus.