„Gelbėkit vaikus“ pradeda projektą „Pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimas regionuose“. Jo esmė – parengti pozityvios tėvystės programos vedančiuosius iš skirtingų Lietuvos regionų; sudaryti tėvams galimybę mokytis naujų nesmurtinio auklėjimo įgūdžių, taip užtikrinant Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 18 str. įgyvendinimą – suteikti tėvams reikalingą paramą auklėjant vaikus. Tai nemenka užduotis, kuri tapo įmanoma, gavus finansavimą iš Aktyvių piliečių fondo (APF, www.apf.lt). Remiantis Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimu, bent 10 proc. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo lėšų skiriama pilietinei visuomenei stiprinti bei pažeidžiamoms grupėms įgalinti per Aktyvių piliečių fondą. Kartu su mūsų projektu startavo daug skirtingų sumanymų 15-oje Vidurio ir Pietryčių Europos bei Baltijos šalių. Uždraudus bet kokios formos smurtą prieš vaikus, didžiajai daliai tėvų iškilo problema, kaip auklėti atžalas vien pozityviais metodais. Lietuvos statistikos duomenimis apie pusė (52 proc.) smurtinių nusikaltimų įvyksta artimoje aplinkoje. 8 iš 10 dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų aukų – moterys, nukentėjusios nuo partnerių; kas 10-as nukentėjęs – vaikas. Kiek šeimose vyksta niekur neregistruotų psichologinės prievartos veiksmų – belieka tik spėlioti. Panašu, jog namai gali būti pati pavojingiausia vieta vaikui. Pagal 2019 m. reprezentatyvų Lietuvos tyrimą, dalis visuomenės pritaria nežymiam smurtui prieš vaikus: 68 proc. toleruotų tėvų pliaukštelėjimą per vaiko rankas siekiant apsaugoti nuo pavojingo elgesio; 36 proc. – pliaukštelėjimą per vaiko rankas, baudžiant už blogą elgesį ar nepakankamas pastangas; 23 proc. besiožiuojančio vaiko pakėlimui ir pakratymui; 15 proc., kad mokytojas užsuktų ausį, jei vaikas neklauso. Pasaulinės sveikatos organizacijos tyrimai rodo, kad smurtą patyrę vaikai daug dažniau susiduria su psichinės sveikatos problemomis, raidos sutrikimais, patiria fizinių sužalojimų, jiems didesnė rizika sirgti priklausomybių ligomis, kurti smurtinius santykius suaugus. Nors šiomis dienomis gyvename karantino sąlygomis ir tikimės, kad epidemiologinė situacija šalyje artimiausiu metu pagerės, deja, matome ir neigiamą užsidarymo efektą – padidėjusį pavojų tiems, kurių artimoje aplinkoje yra smurto. Tai, kaip yra suvokiami judėjimo apribojimai, nedarbas ir pajamų praradimai, trintis daug laiko visiems šeimos nariams praleidžiant namų erdvėje, uždarumas padidina smurtinio protrūkio tikimybę. Ypač šeimose, kuriose trūksta emocinės savireguliacijos bei vaikų auklėjimo be smurto įgūdžių. Valstybės pasaulyje deda visas pastangas, siekdamos suvaldyti pandemiją. Lietuva taip pat. Grėsmė tikrai bus suvaldyta. Problemos šeimose liks. Nevyriausybinė organizacija „Gelbėkit vaikus“, inicijavusi savo projektą „Pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimas regionuose“, siekia prisidėti prie šių problemų ilgalaikio sprendimo. Taip reikalinga tėvystės įgūdžių mokymų paslauga dažnai yra nepakankamai prieinama regionuose dėl paslaugos teikėjų trūkumo. Taigi pagrindinė projekto užduotis – suburti motyvuotus specialistus ir sukurti tinklą tėvystės mokymų vadovų, gebančių kokybiškai vesti tęstinius mokymus skirtingose savivaldybėse. Tėvams, įtėviams ar globėjams dalyvavimas tokiose mokymuose būtų nemokamas. Mokymų programa „Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“ sukurta „Save the Children“ tinklui 2007 m. Manitobos universitete, Kanadoje, kaip atsakas į Jungtinių Tautų „Pasaulinę smurto prieš vaikus ataskaitą“. Programa siekiama sumažinti smurtinių auklėjimo būdų, fizinių ar žeminančių bausmių naudojimą šeimose. Programa jau taikoma 34-iose pasaulio šalyse. Ypač svarbu paminėti, kad šios programos medžiaga bei pateikimo forma gali būti pritaikyta skirtingo raštingumo bei socialinių įgūdžių turintiems tėvams. Mokymų programa remiasi ilgalaikiais moksliniais tyrimais apie vaikų vystymąsi, efektyvią tėvystę bei vaiko teisių principais. 9-iuose tęstiniuose užsiėmimuose tėvai skatinami suvokti ilgalaikes fizinių bausmių pasekmes vaikams bei pasitikėjimo, prieraišumo ir pagarbaus bendravimo naudą vaiko vystymuisi. Per interaktyvias veiklas, problemų sprendimo užduotis ir padrąsinimus tėvai patys patiria pagarba grįsto mokymosi efektyvumą. Įgytos žinios bei asmeninis patyrimas įgalina tėvus taikyti pozityvaus auklėjimo principus savo šeimose. Sertifikuoti organizacijos „Gelbėkit vaikus“ programos specialistai per keletą metų sukaupė nemažą patirtį, suteikę mokymus 29 pozityvios tėvystės mokymų grupėms (bendra šių mokymų trukmė yra 540 val.) ir šia patirtimi dalinsis su naujai apmokomais tėvystės grupių vadovais. Siekiant sudaryti sąlygas gauti tėvystės mokymų paslaugą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, organizacija bendradarbiaus su 49 organizacijos „Gelbėkit vaikus“ kuruojamais vaikų dienos centrais visoje Lietuvoje. Suburtas kompetentingų specialistų tinklas įgalins tėvus taikyti nesmurtinio auklėjimo principus savo vaikams bei padės jiems lengviau spręsti tėvystės kelyje kylančius iššūkius.