2023 m. Liberi įgyvendino bendruomeninės veiklos savivaldybėse stiprinimo projektą „Pokyčiai ateičiai“, įgyvendinant bandomąjį modelį Klaipėdos mieste. Projekto tikslas – organizuoti veiksmingos socializacijos veiklas, socialioje jautrioje situacijoje gyvenantiems vaikams, jaunuoliams, šeimos nariams, ugdančias emocinį intelektą, stiprinant dalyvių psichoemocinę sveikatą ir gebėjimą priimti pokyčius pozityviai, stiprinant vertybinius pagrindus, kūrybinį potencialą, idėjų raišką, tarpusavio ryšius bendruomenėje. Sustiprėjo 48 vaikų ir paauglių asmeninės, socialinės ir komunikacijos kompetencijos, problemų sprendimo gebėjimai. Socialiai jautrioje situacijoje gyvenantys vaikai jaučiasi saugesni ir reikalingesni visuomenėje, nes gauna profesionalią pagalbą, reaguojama į jų realius poreikius. Sustiprėjo  dalyvavimo bendruomenės gyvenime įgūdžius: keletas vaikų ėmėsi asmeninės iniciatyvos: pravedė paskaitą apie virusus, sukūrė paauglių Kalėdinį pasirodymą, kūrė idėjas kaip pristatyti naujai planuojamą  atidaryti vaikų dienos centrą, paaugliai suorganizavo Helovyno šventę. Pagerėjusi vaikų emocinė būsena: vaikai išmoko emocinės higienos pratimų, skirti neigiamų emocijų išveikimui, vizualizacijos, tikslingo piešimo, teigiamų emocijų įvardijimo. Vaikai ir paaugliai bendrai kūrė ir įgyvendino švenčių idėjas. Stebėsena rodo, kad dažnas paauglys stengiasi padėti mažesniems, jais pasirūpinti, teiktu pagalbą atlikti namų darbus dienos centre. Kai kuriuos paauglius paskatino ateiti tėvai ir mokytojai. Sustiprėjusi psichoemocinė dalyvių sveikata, emocinis intelektas, pozityviai priimami pokyčiai, atsiranda ir stiprėja ryšiai bendruomenėje.