Projektas „NEM metodas psichoemocinės sveikatos stiprinimui“ skirtas Klaipėdos m. jaunimui (14 – 29 m.), pirmenybę teikiant jaunimui, esančiam socialiai jautrioje situacijoje, jaunimui su negalia, jaunimui iš socialinę riziką patiriančių šeimų, tautinių mažumų jaunimui, delinkventinio elgesio jaunimui ir kitoms jaunimo grupėms. Projekto veiklos vykdomos VšĮ „Liberi“ vaikų ir jaunimo dienos centro patalpose – S. Šimkaus g. 17a, Klaipėdoje. Viso projekto laikotarpiu (nuo 2023 04 03 iki 2023 10 02) paslaugos bus teikiamos ne mažiau kaip 24 jaunuoliams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojami ir vykdomi kūrybiniai užsiėmimai grupėse, paremti neuroedukaciniais (toliau- NEM) metodais jaunimui, suteikiant įrankius kaip tvarkytis su savo emocijomis. Taikant unikalius neuroedukacinius metodus (NEM) projekto tikslinei auditorijai suteiksime sąlygas stiprinti psichoemocinę sveikatą ir motyvaciją, išmokti spręsti problemas, stiprinti socialinius ryšius visuomenėje, ruoštis karjeros planavimui, suvokti savo lytiškumą, būti priimtu ir nejausti diskriminacijos. Didelis dėmesys bus sutelktas įgyti gebėjimų valdyti konfliktus, geriau pažinti save, pozityviai mąstyti, keičiant požiūrį, ugdant  empatiją (kitų supratimą); kūrybingumo plėtojimą.

Vykdysime prevenciją, ugdant Klaipėdos miesto delinkventinio elgesio jaunimo ir socialiai jautrioje situacijoje esančio jaunimo komunikaciją, keičiant elgesio modelius.  Taikant unikalius neuroedukacinius (NEM) metodus, keisime mąstymą ir įpročius, plėtosime kūrybingumą ir savireguliacijos mechanizmus, kad asmuo pats galėtų spręsti savo problemas. Jaunimo lytiškumo ugdymo užsiėmimai padės jaunuoliams  suvokti savo lytiškumą, laikytis lytinės higienos bei žinoti ir planuoti sveiką pasirinkimą kasdieniame gyvenime.

Projekto uždaviniai:

  1. Taikant NEM, teikti pagalbą projekto tikslinei grupei: suteikiant žinių, kaip tausoti savo ir savo šeimos narių psichoemocinę ir dvasinę sveikatą, remiantis naujausiais genetiniais tyrimais.
  2. Sustiprinti jaunimo asmenines kompetencijas šiose srityse: 1) gebėjimo valdyti konfliktus (išorinius ir vidinius); 2) savęs pažinimo; 3) pozityvaus mąstymo; 4) požiūrio pokyčių; 5) empatijos (kitų supratimo); 6) kūrybingumo plėtojimo.
  3. Suorganizuoti ugdomuosius lytinio švietimo užsiėmimus.

Projekto veiklos:

  1. Neuroedukacinės paskaitos ir praktiniai edukaciniai užsiėmimai, kurių metu suteikiamos ir  žinios apie neuroedukacinių metodų įtaką žmogaus organizmui bei supažindinama su technika ir priemonėmis (dažai, molbertai, teptukai, popierius, etc.); prezentacijos apie NEM metodus.
  2. Jaunimo lytiškumo ugdymo veiklos: paskaitos ir refleksija: žinoti, kur rasti informaciją, pagalbą ir seksualinės bei reprodukcinės sveikatos paslaugas, žinoti saugaus seksualinio elgesio principus.

Užsiėmimų įgyvendinimas: grupėse ne daugiau 6 asmenų.
Refleksija po kiekvieno užsiėmimo.

Projekto trukmė: 2023 04 03 – 2023 10 02

Projektą dalinai finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybė
Kviečiame atvykti pas mus į vaikų dienos centrą ir aptarti dalyvavimą pasirinktose projekto veiklose.

Kontaktas pasiteiravimui ir bendradarbiavimui:
Direktorė Rita Čėsnaitė
mob. 8 698 57 207
el. p. info.liberivaikai@gmail.com